Rynek energii a podział klientów

Obecnie każdy ma prawo zmienić swojego dotychczasowego dostawcy prądu i skorzystać z usług tego dowolnie wybranego. Dzięki temu można znaleźć korzystniejszą dla siebie ofertę i nawet zmniejszyć rachunki za prąd. Podobnie jest zresztą ze zmianą taryfy prądu. Do dyspozycji są zarówno opcje jednostrefowe, jak i dwustrefowe, w tym przykładowo taryfa weekendowa. Co zatem warto wiedzieć o zakupie energii elektrycznej?

Rynek energii a podział klientów

Wyróżnia się dwie podstawowe grupy klientów na rynku energii. W pierwszej znajdują się gospodarstwa domowe, czyli wszyscy klienci kupujący energię elektryczną w celach komunalnych i bytowych. W drugiej grupie natomiast znajdują się wszyscy pozostali klienci niebędący gospodarstwami domowymi, którzy kupują energię elektryczną na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Chodzi tutaj zatem o najróżniejsze przedsiębiorstwa w postaci zakładów przemysłowych, biur, hoteli, różnego typu instytucji, centrów handlowych czy PKP.

Zasada TPA umożliwiająca zakup energii elektrycznej od dowolnego dostawcy

Od połowu 2007 roku możliwe jest kupowanie energii i usługi jej dostarczania od dwóch różnych firm. Ponadto klient może dobrowolnie wybrać sprzedawcę energii, jednakże usługę jej dostarczania musi kupić od firmy znajdującej się na terenie, w której jest on zlokalizowany. Obecnie dostępne są dwie formy zakupu energii elektrycznej. Pierwsza opcja dotyczy zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy, na terenie którego zlokalizowany jest klient. W tym przypadku ceny energii określone są w taryfie poszczególnych sprzedawców. Zarówno taryfy sprzedawców, jak i dostawców energii są zatwierdzane przez Urząd Regulacji Energetyki. Zasada TPA dotyczy dostępu stron trzecich do sieci, a więc możliwości korzystania przez klienta z sieci lokalnego dostawcy energii w celu dostarczenia energii kupionej przez niego u dowolnego sprzedawcy. Jeśli jest to technicznie możliwe, to lokalny dostawca jest zobligowany do przesyłu prądu kupionego przez klienta znajdującego się na jego obszarze. Jeśli klient decyduje się na zakup energii poza lokalnym sprzedawcą, zwykle kupuje ją od spółek obrotu energii. Możliwe jest także kupienie energii bezpośrednio od wytwórcy, na giełdzie energii czy też za pośrednictwem którejś z dostępnych platform internetowych obrotu energią.

Może Ci się również spodoba