Śledzenie słońca w systemie fotowoltaicznym

System śledzenia przechyla panel fotowoltaiczny przez cały dzień. W zależności od typu trackera, panel może zostać skierowany bezpośrednio do słońca lub najjaśniejszego obszaru zachmurzonego nieba. Systemy śledzenia znacznie poprawiają poranną i późno-popołudniową wydajność paneli. Zwiększają całkowitą moc wytwarzaną przez system o około 20-25% w przypadku zastosowania pojedynczego trackera osiowego, a także o 30% lub więcej w przypadku dwuosiowego trackera, w zależności od szerokości geograficznej.

Skuteczność śledzenia słońca

Trackery są najbardziej skuteczne w regionach, które otrzymują dużą część światła słonecznego bezpośrednio. W świetle rozproszonym (tzn. w chmurze lub mgle) śledzenie ma niewielką lub żadną wartość. Ze względu na to, że większość skoncentrowanych systemów fotowoltaicznych jest bardzo czuła na działanie promieni słonecznych, systemy śledzenia umożliwiają uzyskiwanie użytecznej energii przez więcej niż krótki czas każdego dnia.

Wpływ trackerów na wydajność paneli

Systemy śledzenia poprawiają wydajność z dwóch głównych powodów. Po pierwsze, gdy panel słoneczny jest prostopadły do ??światła słonecznego, odbiera więcej światła na jego powierzchni, niż gdyby był ustawiony pod kątem. Po drugie, światło bezpośrednie jest bardziej efektywne niż światło skośne. Specjalne powłoki antyrefleksyjne mogą poprawić wydajność paneli słonecznych w celu bezpośredniego odnajdywania światła, co dodatkowo zwiększa korzyści wynikające ze śledzenia słońca.

Konieczność stosowania trackerów

Śledzenie i czujniki do optymalizacji wydajności są często postrzegane jako opcjonalne, ale systemy śledzenia mogą zwiększyć rentowność produkcji nawet o 45%. W przypadku dużych systemów, prąd elektryczny uzyskiwany dzięki zastosowaniu systemów śledzenia może przewyższać dodatkową złożoność (trackery mogą zwiększyć wydajność o 30% lub więcej). Śledzenie nie jest wymagane w przypadku płaskich i niskonapięciowych systemów fotowoltaicznych. Natomiast przy uwzględnieniu wysokowydajnych systemów fotowoltaicznych, niezbędna jest podwójna obserwacja osi.

Możesz również polubić…