Przeprowadzanie audytów efektywności energetycznej i realizacja założeń w nim zawartych

Ustawa o efektywności energetycznej nakłada na wielu przedsiębiorców obowiązek przeprowadzania audytu efektywności energetycznej. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, że jest to co innego niż audyt energetyczny przedsiębiorstwa, który wprawdzie również trzeba przeprowadzać, jednak nie wiąże się on z systemem białych certyfikatów.

Białe certyfikaty

audyt efektywności energetycznej

Audyt efektywności energetycznej przeprowadzany jest przez przedsiębiorców, którzy zamierzają podjąć czynności mające na celu zmniejszenie zużycia energii. Mogą bowiem otrzymać świadectwa efektywności energetycznej, a przede wszystkim liczyć na wsparcie finansowe. Przeprowadzony przez przedsiębiorcę audyt efektywności energetycznej będzie w tym wypadku uzasadnieniem dla podjęcia konkretnych działań i uzyskania pomocy finansowej. Kiedy przedsiębiorca posiada już świadectwo efektywności energetycznej również zobligowany jest do przeprowadzania kolejnych audytów, które potwierdzą, że deklarowane oszczędności są zgodne z rzeczywistością.

Przeprowadzanie audytów

Pierwszy audyt przedsiębiorcy musieli wykonać w terminie 12 miesięcy od wejścia w życie Ustawy o efektywności energetycznej, a więc do 30 września 2017 roku. Kolejne muszą powtarzać co 4 lata. Z obowiązku przeprowadzania audytów energetycznych będą zwolnione jednak podmioty korzystające z Systemu Zarządzania Energią zgodnego z wymaganiami normy ISO 50001 lub Systemu Ekozarządzania i Audytem będącego europejskim systemem zarządzania środowiskowego. Jeżeli w ramach tych systemów przedsiębiorca przeprowadził audyt energetyczny, zwolniony będzie z obowiązku nakładanego na niego przez Ustawę o efektywności energetycznej.

Audyt a realizacja przedsięwzięć

Warto przy tym zwrócić uwagę, że choć przedsiębiorca ma obowiązek przeprowadzania audytu efektywności energetycznej, ustawa milczy w sprawie samej realizacji przedsięwzięć w nim przewidzianych. Celem audytu energetycznego jest ocena użytkowania energii i dostarczenia informacji na temat możliwego zmniejszenia jej zużycia czy strat. Do przedsiębiorcy należy jednak decyzja, czy będzie chciał wprowadzać jakiekolwiek zmiany.

Możesz również polubić…