Czym jest energia słoneczna i jak ją wykorzystać?

Energia słoneczna to energia pochodząca ze Słońca — gwiazdy, dzięki której istnieje życie na Ziemi. Jeszcze miliardy lat miną, zanim zgaśnie, dlatego już teraz warto wykorzystać energię słoneczną jak najlepiej. Warto dowiedzieć się zatem, czym ona jest i za pomocą jakich urządzeń można wykorzystać ją jeszcze lepiej na potrzeby ludzkości.

Czym jest energia pochodząca ze Słońca?

Omawiana energia słoneczna to promieniowanie elektromagnetyczne Słońca, które jest wynikiem drgań pola magnetycznego i elektromagnetycznego. Jest ona dostępna na całej powierzchni kuli ziemskiej, choć warto pamiętać, że łatwość jej pozyskiwania zależy od szerokości geograficznej oraz obecnie panującej pory roku. Energia ta może zastąpić konwencjonalne, nieodnawialne źródła energii jak gaz i ropa naftowa. Obecnie urządzenia, które pomagają przekształcać i magazynować energię słoneczną, są coraz bardziej udoskonalane i bez obaw można je wykorzystywać do wytworzenia z energii słonecznej energii cieplnej i elektrycznej.

Rodzaje rozwiązań technicznych służących do pozyskiwania energii słonecznej

Energię słoneczną można dobrze wykorzystać na dwa sposoby przy użyciu odpowiednich narzędzi. Ze względu na to można podzielić je na dwa rodzaje:
– systemy bierne wykorzystujące zjawisko promieniowania, przewodzenia oraz konwekcji. Ich celem jest zamiana energii słonecznej na ciepło. Ich największą zaletą jest prostota, bo systemem biernym jest np. szklarnia, nagrzewająca się pod wpływem działania promieni słonecznych;
– systemy aktywne wykorzystują urządzenia, które przekształcają energię słoneczną w inny rodzaj energii. Przykładami takich systemów są np. ogniwa fotowoltaiczne, gdzie energia słoneczna jest zamieniana w energię cieplną oraz kolektory, gdzie powstaje energia cieplna.

Jak można wykorzystać energię słoneczną?

Energia słoneczna może być wykorzystana na wiele sposobów. Można przetworzyć ją na energię elektryczną zarówno w dużej elektrowni słonecznej, jak i za pomocą paneli fotowoltaicznych znajdujących się na dachu. Ponadto można za pomocą jej i kolektorów słonecznych chociażby pozyskać ciepłą wodę do danego budynku.

Więcej o energii słonecznej można dowiedzieć się na stronie innogy.pl.

Możesz również polubić…