Czym jest energia geotermalna?

Energia geotermalna to krótko mówiąc energia cieplna skał, wody i gruntu pod powierzchnią Ziemi. Warto wiedzieć, iż jest energia ta zaliczana jest do odnawialnych źródeł energii. Wykorzystywana jest przede wszystkim do produkcji ciepła grzewczego dla potrzeb komunalnych i produkcji rolnej, a także lokalnie do produkcji energii elektrycznej. Zgromadzona jest w gruntach, skałach, ale również w płynach wypełniających pory oraz szczeliny skalne. Warto wiedzieć, iż energia geotermalna jest niewyczerpalna, co jest naprawdę ogromną zaletą. 

Wady i zalety energii geotermalnej

W tym momencie zapewne masa ludzi zadaje sobie pytanie, jakie są wady i zalety tej energii. Otóż jeśli chodzi o zalety trzeba wiedzie, iż nie powoduje bowiem żadnych zanieczyszczeń, czyli jest nieszkodliwa dla środowiska, co jest dużym plusem, pokłady energii geotermalnej mogą być pozyskiwane w pobliżu miejsca użytkowania, elektrownie geotermalne nie wywierają niekorzystnego wpływu na krajobraz,  instalacje oparte o wykorzystanie energii geotermalnej wiążą się z małymi kosztami eksploatacyjnymi oraz jak wyżej zostało wspomniane zasoby energii geotermalnej dostępne są zawsze niezależnie od warunków pogodowych. Jeżeli chodzi o wady tego rozwiązania warto wiedzieć, iż jest dostępna w niewielu miejscach. Energia geotermalna (https://www.innogy.pl/pl/portal-o-energii-dla-domu/2020/energia-geotermalna-zasada-dzialania-wykorzystanie) może powodować skutki uboczne, a mianowicie jest niebezpieczeństwo zanieczyszczenia atmosfery oraz wód powierzchniowych i głębinowych przez szkodliwe gazy, a także minerały. Nie wszędzie można ją w łatwy sposób pozyskać. Cały proces pozyskiwania wymaga ogromnych nakładów inwestycyjnych na budowę instalacji. Należy również pamiętać, iż złoża geotermalne mogą się przemieszczać. Ostatnim problem, który może występować jest korozja rur.

Podział energii geotermalnej

Energia, która pochodzi z wnętrza Ziemi dzieli jest na cztery grupy, a dokładnie wysoką o temperaturze wyższej niż 180 stopni Celsjusza, średnią w przedziale temperatur między 100 a 180 stopni Celsjusza, niską w przedziale temperatur między 30 a 100 stopni Celsjusza oraz bardzo niską temperaturę poniżej 30 stopni Celsjusza.

Możesz również polubić…