Taryfa C12 czy C11, czyli jak zmniejszyć rachunki za energię elektryczną w firmie?

Do jednych z głównych kosztów w przypadku każdego przedsiębiorcy zalicza się zużycie energii elektrycznej. Chociaż nie jest możliwe całkowite uniknięcie płacenia rachunków za prąd, to jednak są sposoby na obniżenie ich wysokości. Jak zatem to osiągnąć?

Wybór grupy taryfowej – taryfa C12 czy C11?

Czasami możliwe jest nieświadome przepłacanie za prąd, jeśli taryfa z której korzystamy nie została prawidłowo dopasowana do potrzeb prowadzonej działalności. Czasami wystarczające będzie zmienienie taryfy, aby móc odnotować niemałe oszczędności. W przypadku małych i średnich firm oraz biur wybór pada głównie na taryfę C11 lub C12. W przypadku rozliczenia jednostrefowego obowiązuje stała stawka dobowa za energię, a przy taryfie dwustrefowej C12 można liczyć na niższą cenę poza godzinami szczytu oraz w godzinach nocnych.

Jest jeszcze jedna istotna kwestia, a mianowicie to, że przedsiębiorstwa korzystające z taryf C11 i C12 nie muszą martwić się koniecznością poniesienia kary za przekroczenie mocy umownej. Istnieje małe prawdopodobieństwo przekroczenia ustalonego limitu 40 kW. Zdarza się także tak, że zapotrzebowanie na energię w firmie jest stosunkowo małe, a więc warto ustalić z dostawcą energii niższy limit, zgodnie ze swoimi indywidualnymi potrzebami. Wówczas można liczyć na jeszcze większą oszczędność. Po co niepotrzebnie płacić za każdą niewykorzystaną kilowatogodzinę?

Zwróć uwagę na moc umowną i moc pobraną

W przypadku firmy, która zużywa więcej prądu, niż zostało zawarte umowie, czyli regularnie przekracza limit mocy umownej, należy liczyć się z zapłaceniem kilkukrotnie wyższej stałej opłaty dystrybucyjnej. Wystarczy przejrzeć poprzednie faktury za prąd, aby zorientować się, czy taka sytuacja ma miejsce. Jeśli tak, to należy skontaktować się z lokalnym operatorem systemu dystrybucji w celu zwiększenia limitu mocy umownej. Dzięki uniknięciu niepotrzebnego płacenia kar, można w końcu odnotować oszczędności. Nie brakuje także spółek dystrybucyjnych, które oferują zróżnicowany limit mocy w określonych miesiącach, co jest świetnym rozwiązaniem dla firm, gdzie okresowo występuje zwiększone zapotrzebowanie na energię.

Może Ci się również spodoba